Instagram Facebook

Pravidla

 • trasa závodu je rozdělena do 8 úseků dlouhých 6 - 13 km
 • běhu se účastní maximálně čtyřčlenné ženské týmy
 • věk běžkyně min. 18 let (15 let s písemným souhlasem rodičů)
 • tým musí mít kapitána/kapitánku - ten/ta může být i neběžící kapitán/ka
 • trasu závodu běží tým štafetovým způsobem
 • pořadí a čas startu týmu určí organizátor
 • každá členka týmu musí uběhnout minimálně 1 úsek, úseky jedné běžkyně nesmí následovat hned po sobě, toto je možné pouze v případě jedné, či dvou běžkyň v týmu
 • pořadí běžkyň určí kapitán/kapitánka týmu v registraci, střídání běžkyň nemusí být pravidelné
 • běžkyně na svém úseku nese štafetový kolík, který na konci svého úseku, na místě, které určí organizátor (dále jen “předávkové místo”), za přítomnosti organizátora, předá běžkyni následujícího úseku
 • časomíra se zastaví, jakmile běžkyně posledního úseku proběhne cílem
 • každá běžkyně musí svůj úsek zdolat samostatně bez jakékoliv pomoci jiné osoby, dopravního či jiného prostředku
 • pokud dojde ke zranění a běžkyně nemůže pokračovat v závodu, nahradí ji v místě zranění jiná běžkyně týmu, zraněná běžkyně se už nemůže do závodu vrátit
 • pokud dojde k seběhnutí z trasy určené organizátory, musí se běžkyně vrátit na místo, kde trať opustila a může pokračovat v běhu
 • závod proběhne za normálního provozu, proto musí být dodržována Pravidla silničního provozu - tj. zákon 361/2000 Sb. - Zákon o silničním provozu.
 • běžkyně na trase musí mít na sobě reflexní prvky, aby byly za všech okolností dostatečně vidět pro ostatní účastníky provozu
 • zdržení na trase způsobená běžným provozem nebudou od výsledného času odečtena
 • povoleno je jedno auto na tým sloužící k přesunu ostatních - neběžících - členek týmu mezi předávkovými místy
 • během závodu závodnice nesmějí požívat alkohol a jiné psychotropní látky
 • organizátor nezodpovídá za škody vzniklé závodníkům ani jimi způsobené
 • organizátor není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí na závodu nebo jeho sledováním
 • organizátor si vyhrazuje právo kdykoli zastavit závod nebo reagovat na nepředvídatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech závodníků (náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, větrný polom, apod.)
 • organizátor si vyhrazuje právo na změnu pravidel či termínu
 • přihlášením do závodu souhlasíte s jeho pravidly a zavazujete se pravidla a pokyny dodržovat
 • startovné je konečné a po zaplacení nevratné

Je to výzva, zážitek i zábava, ale pamatujte na svůj zdravotní stav. Závodíte na vlastní nebezpečí.

 

Hlavní partneři


Top4Running ASICSPartneři

Top4Running

Lesy ČR

Velká Bíteš

Produktoví partneři


Sebamed

Řemeslná pekárna Jindřichov

RAJEC

Sonberk

DR THEISS

Institucionální partneři / Mediální partneři


Nové Město na Moravě

Velkobitešsko

Kraj Vysočina

Jihomoravský kraj

Svět běhu

HiTRÁDi VYSOČina

 


   Copyright © 2018

NoMen Run - Instagram NoMen Run - Facebook