Instagram Facebook

Pravidla

 • trasa závodu je rozdělena do 8 úseků dlouhých 6 - 13 km
 • běhu se účastní maximálně čtyřčlenné ženské týmy
 • věk běžkyně min. 18 let (15 let s písemným souhlasem rodičů)
 • tým musí mít kapitána/kapitánku - ten/ta může být i neběžící kapitán/ka
 • trasu závodu běží tým štafetovým způsobem
 • pořadí a čas startu týmu určí organizátor
 • každá členka týmu musí uběhnout minimálně 1 úsek, úseky jedné běžkyně nesmí následovat hned po sobě, toto je možné pouze v případě jedné, či dvou běžkyň v týmu
 • pořadí běžkyň určí kapitán/kapitánka týmu v registraci, střídání běžkyň nemusí být pravidelné
 • běžkyně na svém úseku nese štafetový kolík, který na konci svého úseku, na místě, které určí organizátor (dále jen “předávkové místo”), za přítomnosti organizátora, předá běžkyni následujícího úseku
 • časomíra se zastaví, jakmile běžkyně posledního úseku proběhne cílem
 • každá běžkyně musí svůj úsek zdolat samostatně bez jakékoliv pomoci jiné osoby, dopravního či jiného prostředku
 • pokud dojde ke zranění a běžkyně nemůže pokračovat v závodu, nahradí ji v místě zranění jiná běžkyně týmu, zraněná běžkyně se už nemůže do závodu vrátit
 • pokud dojde k seběhnutí z trasy určené organizátory, musí se běžkyně vrátit na místo, kde trať opustila a může pokračovat v běhu
 • závod proběhne za normálního provozu, proto musí být dodržována Pravidla silničního provozu - tj. zákon 361/2000 Sb. - Zákon o silničním provozu.
 • běžkyně na trase musí mít na sobě reflexní prvky, aby byly za všech okolností dostatečně vidět pro ostatní účastníky provozu
 • zdržení na trase způsobená běžným provozem nebudou od výsledného času odečtena
 • povoleno je jedno auto na tým sloužící k přesunu ostatních - neběžících - členek týmu mezi předávkovými místy
 • během závodu závodnice nesmějí požívat alkohol a jiné psychotropní látky
 • organizátor nezodpovídá za škody vzniklé závodníkům ani jimi způsobené
 • organizátor není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí na závodu nebo jeho sledováním
 • organizátor si vyhrazuje právo kdykoli zastavit závod nebo reagovat na nepředvídatelné situace, aby zajistil bezpečnost všech závodníků (náhlá prudká změna počasí, bouřka, vichřice, větrný polom, apod.)
 • organizátor si vyhrazuje právo na změnu pravidel či termínu
 • přihlášením do závodu souhlasíte s jeho pravidly a zavazujete se pravidla a pokyny dodržovat
 • startovné je konečné a po zaplacení nevratné

Je to výzva, zážitek i zábava, ale pamatujte na svůj zdravotní stav. Závodíte na vlastní nebezpečí.

 

Generální partner


FERRMONT, a.s.


Hlavní partneři


Top4Running ASICS

ENVI-PUR, s.r.o.

MPC System, společnost s r.o.

Partneři


Top4Running

Lesy ČR

Sebamed

Řemeslná pekárna Jindřichov

RAJEC

Sonberk

Institucionální partneři / Mediální partneři


Velká Bíteš

Nové Město na Moravě

Velkobitešsko

Kraj Vysočina

Jihomoravský kraj

Svět běhu

HiTRÁDi VYSOČina

 


   Copyright © 2018

NoMen Run - Instagram NoMen Run - Facebook